Mayyar-e-Sagheer Fußball

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D
Ost Süd Muqami West
Nord West Nord Ost Nasir Bagh Mitte
Mitte II Nord II Süd West II Nord Ost II
Muqami II Nord West II Süd II West II
Nord Süd West Ost II Nasir Bagh II

Gruppe A

Datum Tag Uhrzeit Mannschaft A vs Mannschaft B Spielfeld
12.09.15 Samstag 12:00 Ost Nord West A
12.09.15 Samstag 12:15 Mitte II Muqami II A
12.09.15 Samstag 12:30 Nord Ost A
12.09.15 Samstag 12:45 Nord West Mitte II A
12.09.15 Samstag 13:00 Muqami II Nord A
12.09.15 Samstag 13:15 Ost Mitte II A
12.09.15 Samstag 15:00 Nord West Muqami II A
12.09.15 Samstag 15:15 Mitte II Nord A
12.09.15 Samstag 15:30 Ost Muqami II A
12.09.15 Samstag 15:45 Nord West Nord A

 

Gruppe B

Datum Tag Uhrzeit Mannschaft A vs Mannschaft B Spielfeld
12.09.15 Samstag 12:00 Süd Nord Ost B
12.09.15 Samstag 12:15 Nord II Nord West II B
12.09.15 Samstag 12:30 Süd West Süd B
12.09.15 Samstag 12:45 Nord Ost Nord II B
12.09.15 Samstag 13:00 Nord West II Süd West B
12.09.15 Samstag 13:15 Süd Nord II B
12.09.15 Samstag 15:00 Nord Ost Nord West II B
12.09.15 Samstag 15:15 Nord II Süd West B
12.09.15 Samstag 15:30 Süd Nord West II B
12.09.15 Samstag 15:45 Nord Ost Süd West B

 

 

Gruppe C

Datum Tag Uhrzeit Mannschaft A vs Mannschaft B Spielfeld
12.09.15 Samstag 12:00 Muqami Nasir Bagh C
12.09.15 Samstag 12:15 Süd West II Süd II C
12.09.15 Samstag 12:30 Ost II Muqami C
12.09.15 Samstag 12:45 Nasir Bagh Süd West II C
12.09.15 Samstag 13:00 Süd II Ost II C
12.09.15 Samstag 13:15 Muqami Süd West II C
12.09.15 Samstag 15:00 Nasir Bagh Süd II C
12.09.15 Samstag 15:15 Süd West II Ost II C
12.09.15 Samstag 15:30 Muqami Süd II C
12.09.15 Samstag 15:45 Nasir Bagh Ost II C

 

Gruppe D

Datum Tag Uhrzeit Mannschaft A vs Mannschaft B Spielfeld
12.09.15 Samstag 12:00 West Mitte D
12.09.15 Samstag 12:15 Nord Ost II West II D
12.09.15 Samstag 12:30 Nasir Bagh II West D
12.09.15 Samstag 12:45 Mitte Nord Ost II D
12.09.15 Samstag 13:00 West II Nasir Bagh II D
12.09.15 Samstag 13:15 West Nord Ost II D
12.09.15 Samstag 15:00 Mitte West II D
12.09.15 Samstag 15:15 Nord Ost II Nasir Bagh II D
12.09.15 Samstag 15:30 West West II D
12.09.15 Samstag 15:45 Mitte Nasir Bagh II D

Viertelfinale

Datum Tag Uhrzeit Spiel Mannschaft A vs Mannschaft B Spielfeld
12.09.15 Samstag 16:00 VF 1 Sieger Gruppe-A Zweiter  Gruppe-B A
12.09.15 Samstag 16:00 VF 2 Sieger Gruppe-B Zweiter Gruppe-C B
12.09.15 Samstag 16:00 VF 3 Sieger Gruppe-C Zweiter Gruppe-D C
12.09.15 Samstag 16:00 VF 4 Sieger Gruppe-D Zweiter Gruppe-A D

Halbfinale

Datum Tag Uhrzeit Spiel Mannschaft A vs Mannschaft B Spielfeld
12.09.15 Samstag 16:30 HF 1 Sieger VF 1 Sieger VF 2 A
12.09.15 Samstag 16:30 HF 2 Sieger VF 3 Sieger VF 4 B

Spiel um Platz 3

Datum Tag Uhrzeit Spiel Mannschaft A vs Mannschaft B Spielfeld
13.09.15 Sonntag 11:15 Spiel 3 Verlierer HF 1 Verlierer HF 2 B

Finale

Datum Tag Uhrzeit Spiel Mannschaft A vs Mannschaft B Spielfeld
13.09.15 Sonntag 11:15 Finale Sieger HF 1 Sieger HF 2 A

 

Mayyar-e-Sagheer Tauziehen

1.     Runde: K.O.-Phase

Datum Tag Uhrzeit Spiel Mannschaft A vs Mannschaft B Spielfeld
12.09.15 Samstag 17:00 AF 1 Muqami West II Ostwiese
12.09.15 Samstag 17:00 AF 2 Süd Muqami II Ostwiese
12.09.15 Samstag 17:10 AF 3 Nord Ost Mitte II Ostwiese
12.09.15 Samstag 17:10 AF 4 Mitte Süd II Ostwiese
12.09.15 Samstag 17:20 AF 5 West Nord II Ostwiese
12.09.15 Samstag 17:20 AF 6 Nasir Bagh Süd West II Ostwiese
12.09.15 Samstag 17:30 AF 7 Ost Nord West II Ostwiese
12.09.15 Samstag 17:30 AF 8 Süd West Nasir Bagh II Ostwiese
12.09.15 Samstag 17:40 AF 9 Nord West Ost II Ostwiese
12.09.15 Samstag 17:40 AF 10 Nord Nord Ost II Ostwiese

2.     Runde: K.O.-Phase

Datum Tag Uhrzeit Spiel Mannschaft A vs Mannschaft B Spielfeld
12.09.15 Samstag 17:50 Spiel-1 Sieger AF1 Sieger AF 2 Ostwiese
12.09.15 Samstag 17:50 Spiel-2 Sieger AF 3 Sieger AF 4 Ostwiese
12.09.15 Samstag 18:00 Spiel-3 Sieger AF 5 Sieger AF 6 Ostwiese
12.09.15 Samstag 18:00 Spiel-4 Sieger AF 7 Sieger AF 8 Ostwiese
12.09.15 Samstag 18:10 Spiel-5 Sieger AF 9 Sieger AF 10 Ostwiese

Die Gewinner der Zweiten Runde (K.O. Phase) werden wie folgt eingeteilt:

 

 

 

Gruppe A Gruppe B
Sieger Spiel-1 Sieger Spiel-4
Sieger Spiel-2 Sieger Spiel-5
Sieger Spiel-3  

Gruppenphase- Gruppe A

Datum Tag Uhrzeit Mannschaft A vs. Mannschaft B Spielfeld
13.09.15 Sonntag 09:40 Sieger Spiel-1 Sieger Spiel-2 Ostwiese
13.09.15 Sonntag 09:50 Sieger Spiel-1 Sieger Spiel-3 Ostwiese
13.09.15 Sonntag 10:00 Sieger Spiel-2 Sieger Spiel-3 Ostwiese

Gruppenphase- Gruppe B

Datum Tag Uhrzeit Mannschaft A vs. Mannschaft B Spielfeld
13.09.15 Sonntag 09:40 Sieger Spiel-4 Sieger Spiel-5 Ostwiese

Zweitplatzierte der Gruppen A und B erreichen das Spiel um Platz 3!

Erstplatzierte der Gruppen A und B  erreichen das Finale!

 

 

Zweitplatzierte der Gruppen A und B erreichen das Spiel um Platz 3!

Erstplatzierte der Gruppen A und B  erreichen das Finale!

 

 

Zweitplatzierte der Gruppen A und B erreichen das Spiel um Platz 3!

Erstplatzierte der Gruppen A und B  erreichen das Finale!

 

 

 

Kontakt

Majlis khuddam-ul-Ahmadiyya Deutschland